مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

عکس صفحه

کتب و مجلات

اهمیت و جایگاه تحقیقات اکادمیک

اهمیت و جایگاه تحقیقات اکادمیک در توسعه همه جانبه برکسی پوشیده نیست، تحقیق و شاهراه ورود به خودکفایی و استقلال همه جانبه است. تا زمانیکه جامعه‌ای از نظر علمی جایگاه مورد قبولی در جهان کنونی نداشته باشد نمی‌تواند از استقلال سخن بگوید. در جهان کنونی جامعه‌ای مستقل است که در داد و ستد اطلاعاتی تنها گیرنده و مصرف کننده نتایج تحقیق دیگران نباشد. توجه به نوآوری‌ها و تحقیقات علمی در حوزه های اکادمیک و انعکاس آن به جامعه جهت بررسی یا نقد یا نهایتاً بهره‌گیری از آن باعث ایجاد انگیزه و تحرک دانش دوستان و ایجاد تحول می‌گردد. بنابراین به این میشود گفت مهم‌ترین شیوه تدریس و پویاترین آن (فراگیری تحقیق محور) است. مدیریت انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی با در نظرداشت ضرورت و اهمیت تحقیق و نشر و استفاده از آن در سال ۱۳۹۹ تأسیس گردید. این اداره با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات در خصوص چاپ و نشر کتب و منابع تحصیلی حاصل از فعالیتهای علمی - تحقیقی استادان، محققان و محصلان مؤسسه، فعالیت مستمر خود را ادامه می‌دهد. اهداف این اداره، ارایه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات علمی – تحقیقی اساتید و محققان و محصلان مؤسسه، می باشد و در نظر دارد با هدف ارتقا و رونق چاپ و نشر، موجبات رشد و تعالی جایگاه علمی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر را در سطح کشور و بین الملل فراهم سازد.

تشکیلات وظایف و اهداف مدیریت انتشارات

از نظرتشکیلاتی، مدریریت انتشارات یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونیت علمی ـ تدریسی مؤسسه می‌باشد.

وظایف و اختیارات:

 • پذیرش آثار مؤلفین محترم به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر آنها
 • نظارت بر حسن جریان امور انتشارات اعم از اداری، مالی، فنی، علمی، تحقیقی و امور مرتبط به تضمین کیفیت در حوزه انتشارات و تحقیقات
 • انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای علمی مؤسسه
 • تشویق و ترغیب اعضای شورای علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های موجود مؤسسه
 • همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی پوهنتون های دیگر به منظور مبادله کتاب
 • پیش‌بینی بودجه و نیازهای مربوط به مدیریت انتشارات
 • گزارش عملکرد مالی سالیانه به شورا در پایان هر سال مالی
 • نظارت و هماهنگی کلیه امور چاپی
 • نظارت بر جمع آوری مواد، تنظیم و چاپ فصلنامه مؤسسه
 • ترغیب استادان موفق و با تجربه در تالیف کتابهای تخصصی آموزشی و ایجاد تسهیلات اجرایی لازم
 • تعیین اولویت برای چاپ کتابهای اکادمیک