مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

عکس صفحه

تاریخچه


در سال ۱۳۸۸ دوکتور سید ابوبکر متقی با مجموعه ای از فارغان دانشگاه الازهر مصر چشم انداز فوق العاده ای برای ایجاد دانشگاه خصوصی اسلامی در افغانستان داشتند. دیدگاه ایشان بنیانگذاری یک نهاد تحصیلی با پیروی از نصاب های تحصیلی دانشگاه الازهر مصر بود که خوشبختانه بعد از ارایه پینشهاد بمقام وزارت محترم تحصیلات عالی، مؤسسه تحصیلات عالی ازهر ایجاد گردیده و به حیث یک نهاد علمی – تحصیلی خصوصی به طور رسمی ثبت گردید.

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر بعد از اخذ جواز فعالیت در رشته حقوق و علوم سیاسی، تعلیم و تربیه و دارالمعلمین، در خزان سال ۱۳۸۸ بعد از اخذ امتحان کانکور و حضور هیأت وزارت محترم تحصیلات عالی به جذب محصل و شروع تدریس نمود.
همزمان با آن بخش انتشارات و کتابخانه به ظرفیت ۳۰۰۰ جلد کتاب و مؤسسه خیریه این نهاد در چارچوب یک مجموعه به فعالیت آغاز نمود.

در سال ۱۳۹۱بر اساس تقاضای هیات امنای این مؤسسه و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، دیپارتمنت تعلیمات اسلامی فاکولته تعلیم وتربیه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به فاکولته شرعیات و علوم اسلامی ارتقا یافت.

در سال ۱۳۹۳ پیشنهاد ایجاد فاکولته اقتصاد این مؤسسه به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ارایه گردید که منظوری وزارت تحصیلات عالی در قسمت ایجاد صادر گردیده اما طی مراحل نصاب های این فاکولته با تأخیر مواجه گردید که در اواخر سال ۱۳۹۷ این پروسه ختم گردیده و مؤسسه اولین محصلین خویش در رشته اقتصاد را در کانکور بهاری سال ۱۳۹۸ جذب نمود.

این مؤسسه در حال حاضر (۱۳۹۹) چهار فاکولته دارد. فاکولته شرعیات و علوم اسلامی، فاکولته حقوق و علوم سیاسی، فاکولته اقتصاد و فاکولته تعلیم تربیه.

امروزه مؤسسه تحصیلات عالی ازهریکی از معتبرترین مراکز تحصیلی اسلامی خصوصی در افغانستان است، با جذب درحدود۱۰۰۰ محصل در سال و بیش از ۴۰۰۰ فارغ التحصیل طی ۱۰ سال گذشته ، مؤسسه تحصیلات عالی ازهر توانسته است در مسیر موفقیت گام برداشته و به نیمه راه رسیدن هدف خویش که همانا "مؤسسه ای با بالاترین معیار های تحصیلی در سطح کشور و منطقه" برسد.

دیدگاه مؤسسه تحصیلات عالی ازهراین است که "به عنوان پیشتاز در زمینه کسب دانش، تدریس و آموزش مبتنی بر تحقیق، در حوزه ملی و بین المللی عرض اندام نماید".

ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی ازهر"زمینه سازی برای دانش مبتنی بر تحقیق و آموزش برای توسعه بشری در همکاری نزدیک با نهاد های دیگر و پیشکش بهترین محققان و خدمات تحصیلی در افغانستان و فراتر از آن می باشد. ازهر تلاش میورزد تا به پیمانه وسیع، راه حل های علمی و اکادمیک برای چالش های فرا راه اجتماع در سطوح ملی و بین المللی پیشکش نماید".

هدف ومسیر مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در اساسنامه و پلان استراتژیک این مؤسسه شرح گردیده است که عبارت از ارائه تحصیلات عالی با کیفیت و مبتنی بر مدیریت با سیستم های پذیرفته شده علمی- تحقیقی در افغانستان وفراتر از آن، با در نظرداشت نیازمندی های متغیر بازار می باشد.


اساسنامه
اساسنامه این مؤسسه از آغاز سیر تطور تکاملی داشته و تاکنون دو دوره را گذرانده و یک بار بازبینی گردیده است:
۱. سال ۱۳۸۸اولین اساسنامه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در ۴۸ ماده تهیه و بعد از تصویب شورالی علمی مؤسسه و تأ‌یید هیأت امنا به منظوری وزارت تحصیلات عالی کشور رسید .
۲. در سال ۱۳۹۸اساسنامه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر مورد بازبینی قرار گرفت که در آن سیزده ماده اضافه گردیده و بعد از تصویب شورای علمی و منظوری هیأت امنای مؤسسه به وزارت تحصیلات عالی کشور جهت منظوری ارسال گردید. علت بازنگری اساسنامه، درنظرگرفتن اوضاع اجتماعی، اقتصادی، بالابردن معیار های اکادمیک در همخوانی با وضعیت بازار بود.


بعضی از ویژه گی های اساس نامه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر، تدریس بخش ذکور و اناث در صنوف و تایم های جداگانه جهت ایجاد فضا و محیط آزاد و سالم، گذاشتن شرایطی برای گزینش استادان مانند تقوی و اخلاق حمیده و صلاحیت ایمانی در پهلوی داشتن تخصص علمی در رشته تدریس ، شرایط سنی پذیرش بین ۱۸ تا ۴۵ سال و همچنان دریافت هزینه تحصیلی با کمترین نرخ مفاد، میباشد. ارزش های اصلی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر که در اساسنامه آن درج می باشد عبارتند از:
اخلاق؛
تخصص؛
مسئوليت؛
شفافیت؛
نوآوری؛
تنوع؛
مسئولیت اجتماعی ومحیط زیستی.

اساسنامه پربار و عملی نمودن مفاد آن باعث گردیده است تا مؤسسه تحصیلات عالی ازهر تمایز قابل ملاحظه ای با مؤسسات خصوصی دیگر در افغانستان داشته باشد.