مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

نتایج کانکور

عکس صفحه

اطلاعیه
به اطلاع شاملین کانکور مورخ ۲۹ اسد سال ۱۳۹۹ رسانیده میشود که نتایج امتحان کانکور از طریق لینک ذیل یا از طریق صفحه ویبسایت موسسه بخش نتایج کانکور قابل دریافت است. شما میتوانید با رفتن به لینک متذکره و وارد نمودن نام یا آی دی کانکور تان، نتیجه امتحان خویش را دریافت نمایید.

موفقیت شما آرزوی ماست