مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

ثبت نام

عکس صفحه

مژده به علاقمندان تحصیلات عالی
امتحان کانکور ورودی موسسه تحصیلات عالی ازهر به تاریخ ۲۹ اسد سال روان اخذ میگردد. ثبت نام در شته های شرعیات - حقوق - اقتصاد - تعلیم و تربیه جریان دارد.
شماره تماس و وتس اپ

0789932000

نوت : ثبت نام مقدماتی از طریق ارسال معلومات به پیامگیر این صفحه ، شماره وتس اپ فوق و یا از طریق ثبت نام انلاین ویبسایت موسسه صورت گرفته
می‌تواند .