مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

تاریخ و زمان امتحان کانکور

عکس صفحه

به اطلاع عموم ثبت نام شوندگان کانکور‌ بهاری ۹۹ موسسه تحصیلات عالی ازهر رسانیده میشود که امتحان کانکور امروز چهار شنبه مورخ ۲۹ اسد به ساعت ۲ بعد از ظهر در تعمیر موسسه واقع در چهارراهی سرسبزی -تایمنی کابل اخذ میگردد. علاقمندان مکلف اند حد اکثر ‌ساعت ۱:۳۰ در موسسه حضور داشته و تاخیر از آن باعث میگردد تا از شمولیت در امتحان محروم گردند .
موفقیت شما آرزوی ماست