مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان

عکس صفحه

امضاى تفاهم نامۀ همکاری میان سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان( سجا)و مؤسسه تحصيلات عالى ازهر

به روز شنبه مؤرخ 19/7/1399 هـ. ش، تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان(سجا) به منظور همکاری های علمی، آموزشی و معرفى علاقمندان تحصيل با تخفیف هاى در نظر گرفته شده در هزينه تحصيلى، به امضا رسید.

با امضاء این تفاهم نامه، هر دو طرف متعهد گرديدند که در جهت پیشرفت و افزایش سطح تحصیلات علمی جوانان با یکدیگرهمکاری مشترك نمایند و در این مسیر از هیچ نوع تلاش و تشريك مساعى دریغ نخواهند کرد.

سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان متعهد است تا فرصت های بهتر رشد و شگوفایی جوانان را با مهیا ساختن زمینه های تحصیلات عالی، در پهلوى برنامه هاى ديگر خويش فراهم نموده و نقش سازنده اى در این امر ایفا نمایند.

مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر نيز تعهد مينمايد تا به عنوان يك نهاد اكادميك، مسئوليت خويش در راستاى ارائه خدمات تحصيلى معيارى را به وجه احسن ادا نموده و جهت رسيدن به اهداف خويش با سایر نهاد ها وادارات، تفاهم نامۀ همکاری علمی را به امضاء برساند.

این تفاهم نامه در 10 ماده و در دو نسخه تنظیم واز جانب محترم دکتور سید ابوبکر متقی مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی ازهر ومحترم حسام الدین تالقانی نمایندۀ سجا به امضا، رسید.

.