مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

امضای تفاهم نامۀ همکاری  میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و نهاد روند اصلاح

عکس صفحه

امضای تفاهم نامۀ همکاری  میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و نهاد روند اصلاح

به روز پنج شنبه مؤرخ 24/7/1399 هـ. ش، تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و  نهاد روند اصلاح، به منظور همکاری های علمی، آموزشی و درنظر گرفتن تخفیف در فیس تحصیلی برای دانشجویانی که از طرف این نهاد معرفی می شوند به امضاء رسید.

با امضاء این تفاهم نامه، هر دو طرف متعهد می شوند که در جهت پیشرفت و افزایش سطح تحصیلات علمی جوانان با یکدیگرهمکاری نمایند و در این مسیر تمام توان و امکانات خود را به کار گیرند.

طبق این تفاهم نامه، اشخاصی که از سوی نهاد روند اصلاح، جهت ادامه و تکمیل تحصیلات عالی به مؤسسه تحصیلات عالی ازهر معرفی می شوند از  50فیصد تخفیف در فیس سمستر الی ختم دورۀ تحصیل، بهره مند می شوند.

در مقابل، نهاد روند اصلاح تعهد می سپارد، جوانان علاقه مند به ‌تحصیل را‌ که ‌با ایشان در ارتباط اند، به منظور تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر، تشویق و ترغیب نموده، اهداف و برنامه های تحصیلی وتحقیقی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر را در صفحات مجازی و سایر ارگان‌های نشراتی خویش، منتشر و از برنامه‌های این نهاد حمایت نماید.

این تفاهم نامه در 10 ماده و دو نسخه تنظیم واز جانب محترم امان الله حوضوی رئیس دانشکده شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی ازهر و محترم محمد سالم سیغانی نمایندۀ نهاد روند اصلاح به امضاء رسید.

مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر در نظر دارد با سایر نهاد ها وادارات، تفاهم نامۀ همکاری علمی را به امضاء برساند تا سهمی بیشتری در ارائه ی خدمات تحصیلی معیاری به مردم وجوانانِ علاقمند به تحصیل این سرزمین داشته باشد.