مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

امضای تفاهم نامۀ همکاری  میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و شرکت تجارتی راستین

عکس صفحه

به روز پنج شنبه مؤرخ 24/7/1399 هـ. ش، تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و  شرکت تجارتی راستین، به امضاء رسید.

با امضاء این تفاهم نامه، هر دو طرف متعهد می شوند که در جهت پیشرفت و افزایش سطح تحصیلات علمی جوانان با یکدیگرهمکاری نموده  و در این راستا از تمامی امکانات خویش استفاده نمایند.

طبق این تفاهم نامه، دارنده گان ( VIP-card) شرکت تجارتی راستین، می توانند جهت ادامه و تکمیل تحصیلات عالی شان، شامل امتحان کانکورِ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر شده  و از 50 فیصد تخفیف در فیس سمستر الی ختم دورۀ تحصیل، بهره مند گردند.

در مقابل، شرکت تجارتی راستین در تمامی برنامه های تبلیغاتی ( اعلانات تلویزیونی، صفحات فیسبوک و اعلانات چاپی) خویش، مؤسسه تحصیلات عالی ازهر را بحیث حامی داخلی خود معرفی نموده وجوانان علاقه مند به ‌تحصیل را‌ که ‌با ایشان در ارتباط اند، به منظور تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر، تشویق و ترغیب می نماید.

این تفاهم نامه در 10 ماده و دو نسخه تنظیم و از جانب محترم دکتور محمد پناهی رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر و محترم محمد ایوب سعادت نمایندۀ شرکت تجارتی راستین به امضاء رسید.

مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر در نظر دارد با سایر نهادها وادارات، تفاهم نامۀ همکاری را به امضاء برساند تا سهمی بیشتری در ارائه ی خدمات تحصیلی معیاری به مردم وجوانانِ علاقمند به تحصیل این سرزمین داشته باشد.