مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

امضای تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و سازمان اجتماعی حمایت از جوانان برتر!

عکس صفحه

امضای تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و سازمان اجتماعی حمایت از جوانان برتر!

به روزشنبه مؤرخ 26/7/1399 هـ. ش، تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و سازمان حمایت از جوانان برتر، به امضاء رسید.

با امضاء این تفاهم نامه، هر دو طرف در جهت تقویت وگسترش همکاری های دوجانبه، تلاش خواهند نمود.

بر بنیاد این تفاهم نامه، مؤسسه تحصیلات عالی ازهر؛ سازمان حمایت از جوانان برتر را در زمینۀ تدویر برنامه های مرتبط به محصلان و فارغ التحصیلان، همکاری می نماید.

در مقابل، سازمان حمایت از جوانان برتر، از محصلانِ خَلّاق و ممتازِ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در برنامه های مختلف خویش دعوت به عمل آورده، ضمن تقدیر از ایده ها و طرح های خلاقانه ای محصلان، متعهد به برگزاری سمینارهای کار آفرینی برای محصلان و فارغ التحصیلانِ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر میباشد.

این تفاهم نامه در دو نسخه ترتیب واز جانب محترم دکتور محمد پناهی رئیس دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر و محترم عبدالرحمن آموز رئیس سازمانِ حمایت از جوانان برتر به امضاء رسید.

مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر در نظر دارد با امضاء تفاهم نامه های همکاری با سازمان های مختلف در جهت حمایت و زمینه سازی تطبیق ایده ها و طرح های خلاقانه ای محصلان و فارغ التحصیلان خویش گام های مهم و ارزنده بردارد.